Ereszkedj a mélybe!

A mesterkurzusról

Van-e bátorságod mélységes mély kútba ereszkedni? Vagy éppen beleragadtál a ciszternába? Sokan alászálltak már a mélybe: pátriárkák, fejedelemfiak és válogatott szegénylegények - még egy sem bánta meg. 

Tarts velünk egy életre szóló intellektuális élményre, egy utazásra, mely korunk legfontosabb kérdéseit ugyanazzal az aktualitással feszegeti most, mint évezredekkel ezelőtt.

Lelhet-e bárki is új hazát idegenben, diaszpórában? Mit tegyünk, ha egy családi- vagy egy testvérviszály kellős közepén találjuk magunkat? Egyáltalán: lehet-e – kell-e? – függetleníteni magam a családomtól? Meddig élhetünk inkognitóban, a valódi önmagunkat elrejtve, álnéven, álarcban? Mit jelentenek, hová visznek az álmaink? Lehet-e bármit is kezdeni a transzgenerációs örökségünkkel? Hol vannak a gyökereink - és mit adunk belőle tovább a következő nemzedéknek?

Nem egyszer élet és halál kérdése, hogy milyen válaszokat találunk életünk kisebb vagy nagyobb kérdéseire. A József tetralógia szembesít önmagunkkal, a mélyen belénk ivódó és gondolkodásunkat meghatározó zsidó-keresztény és közel-keleti kultúrával. Mire a végére érünk, közelebb kerülhetünk önmagunkhoz is. 

Tarts velünk erre a megrendítő utazásra – a bátorságod már most megvan hozzá!

Tematika

 • 2

  Első könyv: Jákób történetei

  • 2. előadás: 2023. február 6. - A kútnál I/1

  • 3. előadás: 2023. február 9. - Jákób és Ézsau I/2

  • 4. előadás: 2023. február 13. - Dína története I/3

  • 5. előadás: 2023. február 16. - A menekülés I/4

  • 6. előadás: 2023. február 20. - Lábán szolgálatában I/5

  • 7. előadás: 2023. február 23. - A nővérek I/6

  • 8. előadás: 2023. február 27. - Ráhel I/7

  • I. extra előadás 2023. március 2.

  • I. szeminárium, majd olvasótalálkozó 2023. március 6.

 • 3

  Második könyv: Az ifjú József

  • 9. előadás: 2023. március 9. - Thot II/1.

  • 10. előadás: 2023. március 13. - Ábrahám II/2

  • 11. előadás: 2023. március 16. - József és Benjámin II/3

  • 12. előadás: 2023. március 20. - Az álmodó II/4

  • 13. előadás: 2023. március 23. - Utazás a testvérekhez II/5

  • 14. előadás: 2023. március 27. - Az elhengerített kő II/6

  • 15. előadás: 2023. március 30. - A szétszaggatott II/7

  • II. extra előadás 2023. április 3.

  • II. szeminárium, majd olvasótalálkozó 2023. április 6.

 • 4

  Harmadik könyv: József Egyiptomban

  • 16. előadás: 2023. április 13. - Utazás a mélybe III/1

  • 17. előadás: 2023. április 17. - Seól földjén III/2

  • 18. előadás: 2023. április 20. - A megérkezés III/3

  • 19. előadás: 2023. április 24. - A legmagasabb III/4

  • III. extra előadás 2023. április 27.

  • 20. előadás: 2023. május 4. - Az áldott III/5

  • 21. előadás: 2023. május 8. - A megszállott III/6

  • 22. előadás: 2023. május 11. - A verem III/7

  • III. szeminárium, majd olvasótalálkozó 2023. május 15.

 • 5

  Negyedik könyv: József, a kenyéradó

  • 23. előadás: 2023. május 18. - Előjáték a felső rendekben

  • 24. előadás: 2023. május 22. - A második verem IV/1

  • 25. előadás: 2023. május 25. - Az elhívatás IV/2

  • 26. előadás: 2023. május 29. - A krétai lugas IV/3

  • 27. előadás: 2023. június 1. - Az engedelmek kora IV/4

  • 28. előadás: 2023. június 5. - Támár IV/5

  • 29. előadás: 2023. június 8. - A szent játék IV/6

  • 30. előadás: 2023. június 12. - A visszakapott fiú IV/7

  • IV. extra előadás 2023. június 15.

  • IV. szeminárium, majd olvasótalálkozó 2023. június 19.

 • 6

  Zárás

  • Befejező előadás: 2023. június 22.

  • V. extra előadás 2023. június 26.

  • V. szeminárium 2023. június 29.

  • Ünnepélyes kurzuszárás, utótalálkozóval: augusztus 3.

Kik ajánlják?

Szerb Antal

“Thomas Mann íróművészetének központi vonása mindíg az irónia volt. Az a fajta irónia, ami összefér paradox módon a tisztelettel ugyanaz iránt a dolog iránt, ami fölött gúnyolódik, sőt sok esetben a szeretet kifejeződése. Nem a rombolás, hanem a megismerés iróniája. (...) A mítoszt körülveszi a kor legnagyobb elbeszélőjének végsőkig fokozott, tovább már nem tökéletesíthető, már-már kísérteties művészete. Formai nagyszerűségét, ábrázoló hatalmát az irodalomtörténet egyszerűségre nevelt frazeológiája már nem is fejezheti ki, panegyricust kellene írni, amilyennel a régi humanisták méltatták egymás műveit - és talán nekik volt igazuk.”

József Attila

"Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen. Mi hallgatunk és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európait."

Halász Gábor

"Mann miszticizmusa nem irracionális a szó ma divatos jelentésében és nem racionális az elavult, lapos, mindent megmagyarázás értelmében, hanem reális. A gondolkodó figyelmével, a művész kegyeletével nézi az örök mitoszt, lélektani jellegét, történeti lényegét próbálja megragadni és a regényíró önzésével használja fel saját műfaji céljaira."

Gerard C. Farley

Filozófia professzor - Fordham Jezsuita Egyetem

"Kétség nélkül kijelenthetjük, hogy József története modellként szolgálhat azoknak a viselkedésére és tetteire, akik – akárcsak Thomas Mann – kívülállók a saját hazájukban, a saját népük körében. Ráadásul számos és értékes megérzést adhat nekünk, hogy hogyan alakítsuk az életünket, már ha ez a szándékunkban áll. Az, ha ilyen példaértékű alakokat fogadunk el vezetőinknek, olyan gyümölcsöket hozhat az életünkbe, amelyek segíthetnek elfogadni azt a tekintélyt, valódi értékeket és tanításokat, amelyeket e szereplők képviselnek."

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak ajánljuk, akiket egy könyv vastagsága elriaszt - higgyétek el, a mítoszok és Thomas Mann ötvözete százszor jobb élmény, mint bármelyik fantasy. Azoknak is, akik azt gondolják, hogy a szépirodalom unalmas - pedig ahol minden szónak helye van, ott a képzeletnek is tere támad. Ajánljuk mindazoknak, akiknek a polcán ott van a könyv, de még nem merészkedtek beleolvasni, mert azt gondolták, veszélyes dolog az olvasás – legfőbb ideje megszeretni a veszélyes életet! Azoknak is, akik elkezdték, de az előjátéknál abbahagyták - most itt a lehetőség új lendületet kapni. Kútba löknéd a testvéredet, a társadat, a rokonaidat, esetleg a főnöködet, vagy a (szomszéd) ország vezetőjét? Neked való a könyv, hiszen rólatok szól! Azoknak, akik úgy gondolják, hogy a trilógia snassz, mert csupán három az egyben, eláruljuk, hogy a tetralógia négy részből áll (és a négy az majdnem öt). Ajánljuk középiskolásoknak, mert nagy eséllyel még a tanár sem olvasta. Egyetemistáknak, mert nincs menőbb, mint 20. századi irodalommal képben lenni. Jogászoknak, bankároknak, mérnököknek, orvosoknak, teológusoknak, pszichológusoknak és (élet)művészeknek, mert ők jól tudják, hogy az Egész nélkül nincs értelme a részleteknek. Nyugdíjasoknak, mert ők már ismerik az egészet is, de mindig jól jön egy-két extra tipp.

Mit találsz a kútban?

 • Előadások

  Az alapelőadások a regény szövegközpontú értelmezését adják fejezetenként, az extrák pedig speciális megközelítésből teszik az egésszel

 • Közösség

  Az online olvasói közösség mellett élő találkozók keretében oszthatod meg az élményeidet a hozzád hasonló kultúremberekkel.

 • Interaktív olvasói élmény

  A tudás megszerzése akkor sikeres, ha élménnyé változik. Ezért gazdagítják a mesterkurzust kvízek, közösségi alkotás, olvasó napló és versenyek.

 • Szeminárium

  Az előadásokból kimaradt szövegértelmezések fóruma, ahol egy kis létszámú, exkluzív csoportban fejlesztheted a műértésed.

 • Tanúsítvány

  Szerezz a kurzuson való sikeres részvételed igazolásaként tanúsítványt, amellyel kedvezményesen tudsz a MűGond más kurzusain is részt venni.

Előadók

Hoványi Márton

Dr. Hoványi Márton az Kútraszállás mesterkurzusának vezetője, a MűGond társalapítója. 2017-ben szerzett Ph.D. fokozatot összehasonlító irodalomtudományból az ELTE BTK-n, a PPKE HTK-n jelenleg doktorjelölt katolikus teológusként. Az MTA BTK tudományos segédmunkatársaként (2013–16), vendégkutatóként a K.U. Leuvenen (2012), az Oxfordi Egyetemen (2015) és a Yale Egyetemen (2018–19) dolgozott, jelenleg egyetemi adjunktus az ELTE TÓK-on. 2020-ban A nagy Dekameron-olvasás, 2021-ben a Dante Isteni színjátékáról szóló Digita' Commedia, 2022-ben pedig az Ulysses-küldetés vezetője volt.
Bővebben


Nagy Fruzsina

Dr. Nagy Fruzsina a MűGond társalapítója. Az SZTE BTK-n 2020-ban szerzett Ph.D. fokozatot összehasonlító irodalomtudományból. Korábban az SZTE BTK-n volt óraadó oktató, jelenleg az ELTE-n irodalomtudományi és az EHE-n retorikai tárgyú kurzusokat vezet. Kutatási területe az irodalom és a képzőművészet kapcsolata, azon belül kitüntetetten az angol romantika irodalmának és képzőművészetének (Turner, Blake, Shelley) keret- és parergonelméleti sajátosságai.
BővebbenVarga Dániel

Varga Dániel egyiptológus, muzeológus, 2017-től a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének munkatársa, 2018-tól a thébai régészeti misszió South Khokha Projectjének tagja. Kutatási területe elsősorban a késő egyiptomi vallás és istenkultuszok, valamint a különböző szent tájak teológiai hagyományai. Fontos küldetésnek tartja mind a magyar egyiptológia nemzetközi szinten való képviselését, mind az óegyiptomi kultúra szélesebb körben való megismertetését idehaza. A József és testvérei tetralógia egyik extra előadójaként a műben (és a bibliai József-történetben) fellelhető egyiptomi motívumok bemutatásával és azok értelmezésével foglalkozik.


Imre Sándor

Imre Sándor villamosmérnök a BME tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA levelező tagja. Szakterülete a vezetéknélküli és mobil hálózatok, valamint a kvantuminformatika és kommunikáció. A Digita' Commedia egyik előadója volt 2021-ben. A Kútraszállás extra előadásainak egyikét vállalva, arra keresi a választ, hogy a természettudományok hogyan jelennek meg Thomas Mann nagyregényében. Mi az, ami tudománytörténeti jelentőségű a József és testvéreiben? Vigyázat, nem csak mérnököknek!
Mona Dániel

Mona Dániel zenetörténész szereti a klasszikus zenét, és minden erejével azon dolgozik, hogy ezt a zeneszeretetet mások is megismerjék, átérezzék. Igen, ez is egy foglalkozás. A Liszt-kukacok Akadémiája és a Magyar Állami Operaház műsorvezetőjeként, a Budapesti Filharmóniai Társaság koncertjeinek házigazdájaként és KameraZene című videósorozatának arcaként is arra törekszik, hogy hidat építsen a közönség és a „komoly” zene közti képzeletbeli szakadék fölé. Külön öröm számára, amikor más művészeti ágak élvezetéhez kapcsolódik a zene, hiszen ebből is látszik, hogy a zene a történelmünk és a mindennapi életünk szerves része. A MűGond rendszeres extra előadójaként most a József és testvérei zenei vonatkozásairól tart előadást.

Olvasójegyek

Hallgatóknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak kedvezményt biztosítunk az olvasójegyek árából. Ezzel kapcsolatban írj a heureka@muveszetesgondolat.hu e-mail címre.
ÁFÁ-s számla igényed is a fizetés előtt a fenti e-mail címen jelezd!
A lenti árak alanyi adómentesek, így ÁFÁ-s számla esetén +27% adót számítunk hozzá.
Mindegy jegy megvásárlásával az előadások 1 évig visszanézhetőek online a Thinkific oldalán.

 • 79,000.00 Ft

  79,000.00 FtKútraszállás

  Mélységi mámor olvasójegy

  A mélységi mámor jeggyel látogatható minden előadás online és személyesen is, továbbá kötetenként egy-egy, azaz összesen négy kiscsoportos szeminárium biztosít mélyebb elemzési lehetőséget.
  A jeggyel látogathatóak a kurzus olvasói találkozói, illetve a záró ünnepség.
  A szemináriumok a maximum résztvevői létszám 10 fő, így ez a jegytípus korlátozott számban elérhető.
  Az előadások és a szeminárium helyszíne: Budapest belvárosa
  Mámorba esem!
 • 60,000.00 Ft

  60,000.00 FtKútraszállás

  Támogatói olvasójegy

  Támogatói jegy vásárlásával segíted a MűGond munkáját és hozzájárulsz további kurzusok előkészítéséhez. A Kútraszállás során pedig nem csak online hozzáférést kapsz az előadásokhoz, hanem személyesen is részt vehetsz rajtuk!
  A jeggyel látogathatóak a kurzus olvasói találkozói, illetve a záró ünnepség.

  Az előadásokon való személyes részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
  Az előadások helyszíne: Budapest belvárosa
  Támogatói jegyet vásárolok!
 • 39,000.00 Ft

  39,000.00 FtKútraszállás

  Szélesvásznú olvasójegy

  Online olvasói jegy a Kútraszállás előadásaihoz és minden kurzushoz kapcsolódó online tartalomhoz. A jeggyel látogathatóak a kurzus olvasói találkozói, illetve a záró ünnepség.
  Kútra szállok!

Csomagajánlatok

 • 85,000.00 Ft

  85,000.00 FtMűGond-quartett

  Ha tudáséhséged nem ismer határokat, akkor ezt a csomagot neked találtuk ki!
  A Kútraszállás online olvasói jegyéhez most kedvezményesen megvásárolhatod a korábbi kurzusok e-learningjét is. Legyen tiéd a Digita'Commedia, az Ulysses-küldetés és az Antik Metaverzum 1. is!

  A csomag tartalmazza a Kútraszállás online jegyét, illetve a Digita'Commedia, az Ulysses-küldetés és az Antik Metaverzum 1. teljes e-learning hozzáférését 97.000 helyett 76.000 Forintért!
  A jegy megvásárlásával a Kútraszállás előadásai személyesen is látogathatóak, előzetes regisztrációt követően. Az előadások helyszíne: Budapest belvárosa
  Mindent kérek!
 • 45,000.00 Ft

  45,000.00 FtAntik randevú

  A Kútraszállás online jegye mellé most kedvezményesen tiéd lehet az Antik Metaverzum 1. kurzusa is. Az eddigi leghosszabb remekművet egészítsd ki a legrövidebbel, így pont kialakul a világ egyensúlya.

  A csomag tartalmazza a Kútraszállás online jegyét, illetve az Antik Metaverzum 1. teljes e-learning hozzáférését 47.000 helyett 40.000 Forintért!
  Egyensúlyt szeretnék!

Részletfizetési lehetőség

Partnereink